اخبار

  • بی صدا تر از همیشه 2016/10/3

    کارواش بی صدای   K4 Silent با نوآوری در عملکرد، تنها زمزمه ایی آرام است با 50% آلودگی صوتی کمتر، سکوت و آرامش بیشتر. به طور کلی این دستگاه جهت انجام نظافتی متوسط مناسب است. موتور این کارواش توسط آب سرد خنک نگه داشته میشود و میتواند برای زمانی طولانی نظافت مطلوب شما را انجام دهد به طور مثال بر روی نرده ها ، مبلمان باغ و تراس. این کارواش خانگی و بی صدای K4 Silent دارای دیگر ویژگی های ارزشمندی است شامل : شلنگی انعطاف پذیر با سیستم ضد پیچ و تاب خوردن که باعث پیشگیری از خطرات ناشی از درهم پیچیدن (مثلا قطع شدن آن) میشود، تسمه ای ارتجاعی برای جمع کردن شلنگ و کابل برق، 2 دستگیره جهت حمل و نقل، دسته ای تلسکوپی برای حرکت آسان و روان دستگاه.                  

    بی صدا تر از همیشه

اخبار مشابه