آدرس
نمایشگاه مرکزی :

خیابان امام خمینی . بعد از خیابان شیخ هادی .
بازار بزرگ فجر . طبقه همکف . تجاری 22
تلفن : 17 - 16 14 95 66 (021)

پست الکترونیک
info@karcher-house.ir
اطلاعات تماس
*