مشتـــری گرامی
ضمن قـــدردانی از حســــن انتخـــاب شمـــــا و بازدید از ســایت با هدف ارائه خدمــــات مطلوب
به مشتریـــــان این شــــرکت دارای واحد راه اندازی و آموزش رایـــگان توسط کارشــــــناســـان و
تکنسین های مجرب می باشد. لـــذا در صورت تمــــایل، پس از خــرید هر یک از محصولات کرشر
با شمـــاره تلفن های درج شده بر روی برگه ضمانت آمادگی خود را نسبت به حضور کارشنـاسان
ما اعلام فرمایید.