رابط شلنگ های فشار قوی

رابط شلنگ های فشار قوی

قیمت : 400,000 تومان

بعد از تخفیف: - تومان

موجود

توضیحات

رابط شلنگ های فشار قوی و دستگاه

مشخصات

موارد مصرف : K2 / K3 / K4 / K5 /K7

محصولات مشابه