محلول شوینده فرش و موکت

محلول شوینده فرش و موکت

قیمت : 195,000 تومان

بعد از تخفیف: - تومان

موجود

توضیحات

محلول شوینده فرش و موکت

مشخصات

موارد مصرف :

SE 4001

SE 4002

SE 5.100